top of page

OBS!

DENNE NETTSIDEN ER IKKE OPTIMALISERT FOR MOBIL, FOR BEST VISNING BRUK DATASKJERM. 

PS:

FOR Å FORSTØRRE BILDENE KAN DU KLIKKE PÅ DEM. DET FINNES FLERE BILDER SOM IKKE VISES PÅ DENNE SIDEN, FOR Å SE DISSE KLIKK PÅ "SE MER" KNAPPENE.

INTRODUKSJON

INTRODUKSJON

Untitled_Artwork 4-kopi 2.png

TEMA

 • ERGONOMI

 • TILRETTELEGGE FOR ELEVENES BEHOV

 • ØKT FOKUS OG LÆRINGSUTBYTTE

 • DYNAMISK SITTING

 • SITTEKULTUR

PROBLEMSTILLING:

HVORDAN KAN ET SITTEOBJEKT BIDRA TIL ØKT FOKUS HOS BARN I EN LÆRINGSSITUASJON?

- I HVILKEN GRAD KAN GODE SITTEVANER ALLEREDE

FRA UNG ALDER FOREBYGGE ET AV SAMFUNNETS

STØRSTE HELSEUTFORDRINGER?

DESIGNERENS (MIN) ROLLE

LYTTE -  FLETTE  -  DELE

Untitled_Artwork%204-kopi_edited.png

RESEARCH

Untitled_Artwork 4-kopi 10.png

METODE

 • LITTERATUR OG FORSKNING

 • SAMTALER OG INTERVJU

 • SPØRREUNDERSØKELSE

 • BEFARING

Untitled_Artwork 4-kopi 11.png

OMRÅDER FOR RESEARCH

 • HISTORIE - STOLEN OG SKOLEN

 • LÆREPLAN FOR GRUNNSKOLEN

 • SITTEKULTUR

 • SITTING, DESIGN- OG HELSEFAGLIG

 • STATISTIKK FRA HELSESEKTOREN

 • FYSISK OG PSYKISK HELSE

Untitled_Artwork 4-kopi 4.png

SENTRALE FUNN

 • STILLESITTING ER ET SAMFUNNSPROBLEM

 • VI ER MINDRE FYSISK AKTIV ENN VI SELV TROR

 • MER FYSISK AKTIVITET + MINDRE STILLESITTING

 • LÆRE OM TEMATIKKEN I UNG ALDER ER VIKTIG

 • KROPPSHOLDNING - SINNSTEMNING - PRODUKTIVITET

 • UNDERTRYKKET BEVEGELSESTRANG

RESEARCH

KONSEPT

HVA -

HVORFOR -

HVORDAN -

ET DYNAMSIK SITTEOBJEKT MED JUSTERINGS- OG TILPASSNINGSMULIGHETER.

OBJEKTENE VIL ÅPNE OPP FOR MER INDIVIDUALITET OG DEKKE ERGONOMISKE BEHOV FOR FLERE ELEVER. EKSISTERENDE TILBUD ER OFTE KOMPLISERTE ELLER IKKE JUSTERBARE. OBJEKTET GIR BEVEGELSESFRIHET OG OPPFORDRER TIL DYNAMISK SITTING SOM ER FORDELAKTIG PÅ FLERE MÅTER. BLANT ANNET KAN ”FIDGETING” OG MINDRE FOKUS PÅ Å SITTE STILLE BIDRA TIL ØKT FOKUS HOS ELEVENE. ET VIKTIG BIPRODUKT AV Å INTRODUSERE TEMATIKKEN ALLEREDE I BARNESKOLEN ER KUNNSKAPEN OG VANENE DE TAR MED SEG VIDERE.

 

OBJEKTETS UTFORMING INVITERER TIL BEVEGELSE OG KAN JUSTERES FOR Å PASSE HVER ENKELT ELEV. JUSTERINGSMEKANISMENE ER SYNLIGE, LESBARE OG ENKEL Å BRUKE.

 

 

???

HVORFOR BLIR IKKE BARN OPPFORDRET TIL VARIASJON I SITTESTILLING SLIK SOM VOKSNE GJØR?

MÅ STOLER MED JUSTERINGSMULIGHETER VÆRE KOMPLISERT?

KUNNE DAGENS VOKSNE HATT ANDRE SITTEVANER OM DET VAR FOKUS PÅ DETTE DA DE GIKK PÅ SKOLEN?

SUNNE SITTEVANER? -> SUNT FORHOLD TIL SITTING

DANNING + UTDANNING

KAN VI ENDRE DEFINISJONEN AV Å "SITTE PENT"?

HVOR MANGE VILLE VALGT Å SITTE STILLE HELE DAGEN OM DE KUNNE VELGE?

HVORDAN KAN STOLEN BIDRA TIL ØKT FOKUS HOS ELEVER I DAGENS LÆRINGSSITUASJON?

- OPPGAVEN OMHANDLER STOLEN SOM ET VERKTØY I KLASSEROMMET SLIK SITUASJONEN ER I DAG, OG IKKE KLASSEROMMET I SEG SELV.

KONSEPT

OBJEKT

OBJEKT

SKISSEPROSESS

FOKUS2_2021-Apr-19_02-54-08PM-000_Custom
FOKUS1_2021-Apr-16_01-00-20PM-000_Custom
FOKUS1_2021-Apr-17_09-40-52AM-000_Custom
FOKUS2_2021-Apr-19_02-20-41PM-000_Custom
FOKUS2.3_2021-Apr-25_07-58-11PM-000_Cust
FOKUS_Fotrull_2021-May-02_02-07-34PM-000

TESTING, TESTING..

SÅ, HVA BLIR DET TIL?

FOKUS_stor_2.4_2021-May-12_08-31-36PM-00
FOKUS_stor_2.4_2021-May-12_04-59-09PM-00
FOKUS_stor_2.4_2021-May-12_03-45-03PM-00
FOKUS_stor_2.4_2021-May-12_05-07-06PM-00

+ KOMFORT

 RETNINGSLINJER:

 • LETT

 • ROBUST

 • INTUITIV

 • JUSTERBAR

 • DYNAMISK

 • FLEKSIBEL

 • LYD​

 • VEDLIKEHOLD